Browse Items (7398 total)

OPD1108.jpg
Published in:
Een drama in het woud, 1946, page 31

LBB.081R.jpg
Adiet a M'camarad'
Air: si loin

Mi P'tite Fahette
Air: Laissez les roses au rosiers

LBB.081P.jpg
Het spleetje van 't gordijn. Romance

Ik bemin u niet meer. Romance

LBB.081U1.jpg
I wish I was single again, The Ticking of the Spider. Home once more. Tell the old woman you've lost it.

I wish I was single again
Won't you buy my pretty flowers
Down by the river
Maid and the magpie
The mulbery…

LBB.064.jpg
Jubellied ter gelegenheid van het Gouden Bruiloftfeest van Ant. Van Ginkel-Van den Heuvel te Brecht, op Dinsdag 19 Augusti 1913

LBB.077.R.jpg
Lijdensgeschiedenis van Lea Bertrand. Om hare liefde voor Albert wordt z'opgesloten door hare moeder Na 3 jaar wordt ze verlost. Het huwelijk van Lea en Albert.
Zangwijze: Au pays des fleurs

Ik kus uw lieve hand, Clara.
Zangwijze: Ce…

LBB.081M1.jpg
Het Kusje

Nieuw Lied. Wonderbare geschiedenis van Vincent, eenigen zoon van de Gravin; Rosalia, eens wees, dienstmeid bij de Gravin, de vondeling, kind van Rosalia.
Stemme: De Thiensche maagden

De begeerlijkheid van den…

LBB.081O.jpg
Roosje en Piet. Kluchtlied

De Biecht van Liesje. Romance
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2