Browse Items (90 total)

  • Collection: Almanacs and calendars

KAL.089a.jpg
Lovenschen almanach oft tydt-verkonder Voor het Jaer ons Heere Jesu-Christi 1770. Gecalculeeert Op den Horizond van Brabant en d'omliggende plaetsen, door J. B. Nostradamus

KAL.088a.jpg
Lovenschen Almanach, dienende voor het Jaer ons Heere Jesu-Christi 1783. Benevens d'Opkomste der Ketteryen en Beroerten geschied in Nederland, Hoe en door wie de Nederlanden eerst tot het Katholyk Geloof bekeert zyn.

KAL.082a.jpg
Bibliothèque de l'Imprimerie. Le Martyrologe de l'imprimerie. Hommage à M.M. les Imprimeurs de Ch. Lorilleux & Cie

KAL.081a.jpg
Bibliothèque de l'Imprimerie. Bibliothèque des Arts Graphiques de juillet 1891 à juillet 1894. Hommage à M.M. les Imprimeurs de Ch. Lorilleux & Cie
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2