Browse Items (7398 total)

LBB.081T1.jpg
Songs of the season. Oh Fred tell them to stop. Oh! Joe, the Boat's going over, don't go yet, I'm just beginning to like you.

I looked for her in the Market
Parrot and the old arm chair
Found with the slain
The Little Plain…

EFA.023.jpg
U-E. wordt vermaent van wegens Hoofdman, Stadhouder, … en Eed van de Oude Vaderlandsche Hoofd-Gilde van den Edelen Ridder St. Joris,… tot doen de Generale Exerceitie ende het formeren de Divisien, om des anderendags wezende den Zondag te facilder…

EFB.152.jpg
In 't jaer ons Heeren 1847, den 17 maert is te Brugge n het Hospitael van den H. Joannes Evangelist, overleden, onder de gebeden… onze zeer beminde Mede-Zuster, Zuster Francisca Van Berelaere, gebooren tot Luyck, oud wezende 68 jaeren,…

EFA.008.jpg
Monsieur Donier et ses dames, sont Invités au concert, qui sera suivi d'un Bal, que donnera la Société Philharmonique, à l'occasion de son vingt-cinquième anniversaire, à la Salle de Paris

KRB.030.jpg
Het Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2