Browse Items (289 total)

  • Collection: Manuals about paper & papermaking, inkproduction, typography, composing, printing, bookbinding ,...

HDT.310.jpg
Katechismus der Buchdruckerkunst.

HDT.309.jpg
Het Geïllustreerede Boekbindersboek. Volledig onderrigt in het boekbinden, waarin beschreven worden de nieuwste Fransche, Engelsche en Duitsche verbeteringen in dit vak. Met uitvoerig onderrigt in het vervaardigen van de verschillende marmer- en…

HDT.308b.jpg
The American Printer. A Manual of Typography, containing complete instructions for Beginners, as well as Practical Directions for Managing Every Departement of a Printing Office

HDT.307.jpg
Manuels-Roret. Nouveau manuel complet de la fabrication des encres de toutes sortes. Encres à écrire et à imprimer. Encres sympathiques, communicatives, indélébiles. Endres de couleur. Encres à tampons. Encres à dessiner. Encres pour la linge,…

HDT.306.jpg
Practische wenken voor den drukker. Twee honderd raadgevingen, wenken en hulpmiddelen, alphabetisch gerangschikt en bijeenverzameld

HDT.305.jpg
Lehrbuch der Kupferstecherkunst, der Kunst in Stahl zu stechen und in Holz zu schneiden. (chalcographie, Giderographie und Xylographie) oder Theoretisch-Praktische Anweisung zur Verfertigung von allen Arten von Kupferstichen in allen Manieren, zum…

HDT.304.jpg
Vragen en antwoorden uit de Steendruk-praktijk. Overdrukken uit de rubriek "vaktechniek" van "de grafische pers"

HDT.303.jpg
Chemigrafie. Een leerboek voor jongere vakgenooten

HDT.302.jpg
Die Buchdruckerkunst, Kupferstich und Steindruck

HDT.301.jpg
Handbuch der Buchdruckerkunst, Nach Ihrem neuesten Standpunkte in Deutschland
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2