Browse Items (54 total)

  • Collection: Catalogues, sample books various

CAA.523.jpg
De bladzijden 1 tot 48 zijn gedrukt door Roeloffsen & Hübner, op papier vervaardigd door Van Gelder Zonen. De drukinkt is geleverd door P. Van Dijk, vertegenwoordiger van Ch. Lorilleux & Cie, te Parijs

CAA.522.jpg
Noms des Libraires-Editeurs dont les catalogues sont compris dans ce recueil: Callewaert Frères, Veuve Casterman, J. Decq, Decq et Nierstrasz, L. Demarteau, De Seyn-Verhougstraete, H. Dessain, H. Dessain, Ch. Fonteyn, E. Gilon, P. Godenne, Ad.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2