Browse Items (244 total)

  • Collection: Ephemera

EFC.160.jpg
Le premier pas de l'Enfance

EFA.001.jpg
Gij die noeit het ongeluk gekent hebt, denkt dat er ongelukkigen zijn die koud en honger hebben en die van alles missen. Gaat voor die ongelukkigen en helpt hen… Vous qui n'avez jamais connu la misère, sachez qu'il y a des malheureux qui ont froid…

EFA.002.jpg
Rymschrift by wyze van gebed tot de allerheyligste maegd Maria, onder den titel van Toevlugt der Zondaren

EFA.003.jpg
Maendelyke ziele-spys

EFA.004.jpg
Alleen in Jesus kan mijn hart ruste vinden,…

EFA.006.jpg
Er mag niemand binnen komen met stok of degen
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2