Browse Items (35 total)

  • Collection: Special newspapers - incidents in history

KRC.042.jpg
De droeve uitvaart onzer koningin. De trage tocht door de straten der rouwende hoofdstad

KRC.043.jpg
Les Funérailles de la Reine

KRC.044.jpg
De laatste tocht van Koningin Astrid

KRC.045.jpg
Het Vaderland getrouwe, blijf ik tot in den dood!

KRC.046.jpg
Koning Albert 1 ten grave gebracht

KRC.047.jpg
De troonsbestijging van Leopold 3. Geestdriftig door zijn volk onthaald

KRC.048.jpg
Onze beminde Koningin ten grave gedragen. De droevende tocht door de rouwende hoofdstad

KRC.049.jpg
De troonsbestijging van Leopold 3. Geestdriftig door zijn volk onthaald

KRC.050.jpg
Antwerpen bevrijd

KRC.051.jpg
La Hollande et la Belgique opposent une farouche résistance aux hordes du Reich
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2