Browse Items (35 total)

  • Collection: Coppermonday-, Newyears-, Fair- and other wishes

WEN.001.jpg
Jubelzang toegewijd aan onzen Geachten Patroon Hendrik Palier, geboren te 's Hertogenbosch den 10 July 1785. Door de Gezellen der Boekdrukkery en Bindery

WEN.002.jpg
Aan alle ware begunstigers en voorstanders der nooit volprezen Boekdrukkunst, bij den aanvang van het Jaar 1824

WEN.003.jpg
Lourens Janszoon Koster, gehuldigd,…

WEN.004.jpg
1899 Nieuwjaarwensch aan de lezers van De Gentenaar

WEN.005.jpg
Nieuwejaars heil- en zegenwensch, Eerbiedig opgedragen aan de WelEdel Achtbare Heeren Burgemeester, Wethouders en verdere ingezetenen van Utrecht. Door de Aschkarlieden, Bij den aanvang van het schrikkeljaar 1864
1 woodcut

WEN.006.jpg
Nieuwjaars-wensch, opgedragen aan de Edel-Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouderen, Burgers en Inwoners der stad Zutphen, bij de intrede van het Jaar 1845, door de Lantaarn-aanstekers
1 woodcut

WEN.007.jpg
Kermis-wensch, aan alle Burgeren en Inwoonders der Stad Ansterdam, op den 24 September des Jaars, 1804, Door de Vulders en Aansteekers der Lantaernen, Letter N. In de Wyk van Nommer 1
1 woodcut

WEN.008.jpg
Kermis-wensch, opgedragen aan alle Heeren, Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam; op den 21 September des Jaars 1795. Door de Vulder en Aansteekers der Lantaarnen. Letter N, in de Wyk van Nommer 2
1 Woodcut

WEN.009.jpg
Kermis-wensch, Opgedragen aan Heeren Kooplieden, Burgers en verdere ingezetenen der Stad Amsterdam. Door den Aansteker der Lantaarnen. Nummer 69
Ued. Dienaar, D. Rood
1 woodcut

WEN.010.jpg
Kermis-wensch, aan alle Heeren, Kooplieden Burgers en Inwoonders, der Stad Amsteldam, A°. 1806. Door de vulder en aansteekers, der Lantaarnen. Letter N. In de Wyk van N° 2.
1 Woodcut, signed Oortman
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2