Browse Items (35 total)

  • Collection: Coppermonday-, Newyears-, Fair- and other wishes

WEN.004.jpg
1899 Nieuwjaarwensch aan de lezers van De Gentenaar

WEN.005.jpg
Nieuwejaars heil- en zegenwensch, Eerbiedig opgedragen aan de WelEdel Achtbare Heeren Burgemeester, Wethouders en verdere ingezetenen van Utrecht. Door de Aschkarlieden, Bij den aanvang van het schrikkeljaar 1864
1 woodcut

WEN.003.jpg
Lourens Janszoon Koster, gehuldigd,…

DRU.197.jpg
Koppergroet aan den Edel achtbaren heer Mr. P. C. Bijleveld, Beschermheer der Typographische Vereeniging "Broederhulp", te Nijmegen, op Koppermaandag 8 januari 1883

WEN.014.jpg
Clapper-wagt Nieuwe-Jaarszegenwens, Aan de Hooge Magte des Lands, in Staat Stadt-houderlyke en Stadts Regering, mitsgaders de Kooplieden en Burgers der Stadt Hoorn, deses Jaars 1764.
Pieter Wezel
1 woodcut, coloured with stencils

WEN.030.jpg
Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de Ingezetenen der Stad Amsterdam.
Ued. Dienaar: A. van Os
1 woodcut

WEN.031.jpg
Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de Ingezetenen der Stad Amsterdam.
Ued. Dienaar: G. Van Den Hoek
2 woodcuts

WEN.025.jpg
De Gas-opsterker der Stads-Lantaarnen aan de ingezetenen der Stad Amsterdam. Ued. Diemaar, A. Noordijk
3 woodcuts

WEN.024.jpg
De Nachtwacht aan Amstels Ingezetenen
1 woodcut, signed Prinz

WEN.018.jpg
De Nachtwacht aan de ingezetenen der Stad Amsterdam, bij de intrede van het Jaar 1847

Reprint: Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht, gedrukt van het oorspronkelijke cliché afkomstig uit het politiemuseum te Amsterdam.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2