Browse Items (35 total)

  • Collection: Coppermonday-, Newyears-, Fair- and other wishes

DRU.197.jpg
Koppergroet aan den Edel achtbaren heer Mr. P. C. Bijleveld, Beschermheer der Typographische Vereeniging "Broederhulp", te Nijmegen, op Koppermaandag 8 januari 1883

WEN.031.jpg
Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de Ingezetenen der Stad Amsterdam.
Ued. Dienaar: G. Van Den Hoek
2 woodcuts

WEN.030.jpg
Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de Ingezetenen der Stad Amsterdam.
Ued. Dienaar: A. van Os
1 woodcut

WEN.029.jpg
Nieuwejaars heil- en zegenwensch, Eerbiedig opgedragen aan de Edel-Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouderen en verdere ingezetenen van Utrecht. Door de Aschkarlieden, Bij den aanvang van het schrikkeljaar 1852
1 woodcut

WEN.028.jpg
Nieuwjaars heil- en zegenwensch. Eerbiedig opgedragen Aan de Edel-Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouderen en verdere Ingezetenen van Utrecht, door de Aschkarlieden Bij den aanvang van het Jaar 1857
1 woodcut

WEN.027.jpg
De Vuilnis-karreman aan Amstels ingezetenen. Ued. Dienaar: M. à Catan, Vuilnis-Karreman Wijk 28
1 woodcut signed Tollenaar So

WEN.026.jpg
De Nachtwacht. De Botermarkt, bij 't Kermisfeest, moog' niet onaardig wezen,…
4 woodcuts
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2