Browse Items (228 total)

  • Collection: Broadside ballads from the 18th until the 20th Century

LBB.081O.jpg
Roosje en Piet. Kluchtlied

De Biecht van Liesje. Romance

LBB.081P.jpg
Het spleetje van 't gordijn. Romance

Ik bemin u niet meer. Romance

LBA.002.R.jpg
Liedeken van vuylen Arjan, 'K heb het meest om 't geld gedaen
Stemme: Il voulez bien

Minne klagt van den getrouwen Minnaer
Stemme: Gaet leert z'in de vier winden tot Brugge

Den Verzonden Minnaer
Stemme: Van het jaer veerthiene

LBA.005.R.jpg
Korte beschryving over de Zegenprael op de Algiers behaelt door de Franschen in July 1830.
Stemme: femmes voulez vous éprouver

LBA.006.R.jpg
Nieuw Liedeken: 'K Stelde my lestmal aen 't reyzen …
Stemme: van de Musschen

Nieuw Liedeken: Elk een komt naer nieuws te vragen
Nieuwe Stemme

Lieven gebeurman ik moet u wat vraegen …
Stemme: van Carnaval

LBA.007.R.jpg
Blyeyndig Historie-lied; tot exempel van alle ouders die de trouwe van hun kinders beletten, wat vreedheyd hier door voorgevallen is binnen Songe in den Linde van Ax, en geeindigt in Rouanen ten jaere 1790.
Stemme: Philis myn tweede Ziel

LBA.009.R.jpg
Gezang Op den gepasseerden Oorloge en dieren tyd om God te bedanken over de weldaeden aen ons gedaen.
Stemme: 'T zal schae voor veele koopliên zyn

Gezang in berouw van een jonge dogter of de bekeerde zondaerersse.
Stemme: ben…

LBA.012.R.jpg
Liedeken. [Braev' Herders van ons Nederland...]
Stemme: Als ik den handel wel doorzien

Parabel ofte gelykenisse
Stemme: Locht op Cath'rientjen.

LBA.013.R.jpg
Nieuw Liedeken. Komt vrienden luistert naer myn lied

Nieuw Liedeken. Den grooten vorst en is nog nier vergeten
Stemme: van de Girondins

Nieuw Liedeken. Komt vrienden wilt een klugt verstaen
Stemme: Over den gracht
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2