Browse Items (228 total)

  • Collection: Broadside ballads from the 18th until the 20th Century

LBB.081O.jpg
Roosje en Piet. Kluchtlied

De Biecht van Liesje. Romance

LBB.081N1.jpg
Kluchtgezang van Katrien en Jan

Treurig gezang
Stemme: den Blauwen Kiel

Het gezang van Jan Oorebeke. Volkslied

LBB.081M1.jpg
Het Kusje

Nieuw Lied. Wonderbare geschiedenis van Vincent, eenigen zoon van de Gravin; Rosalia, eens wees, dienstmeid bij de Gravin, de vondeling, kind van Rosalia.
Stemme: De Thiensche maagden

De begeerlijkheid van den…

LBB.081L1.jpg
Nieuw Kluchtlied. Den Koetsier

Romance Dramatique. Een ontroostbaren Ouderling

Treurzang over de klacht van een zes jarig kind

Jantje de komiek. Kluchtlied

Nieuw Kluchtlied.…

LBB.081K1.jpg
Wonderbare Geschiedenis van den Voerman die door de hulp van eenen ouden man, de baas van Atrecht, uit den nood wierd verlost.
Stemme: Als men den handel wel doorziet

De dief

Neen nooit zult gij het weten

Het…

LBB.081J.jpg
Vredelied, bekroond in den liederenprijskamp van den Nederduitschen Bond, te Dendermonde.
Wijze: Een knaapjen zag een roosjen staan.

La chanson de la Paix

LBB.081I.jpg
Lisbeth', Parodele di léïm' ploré par Defrècheux

LBB.081H.jpg
Lied der zeegeuzen
Zangwijze: De Vlaamsche Leeuw

LBB.081G1.jpg
De Vlag. Liberaal strijdlied

LBB.081F.jpg
Van Crombrugghe's Genootschap ten voordeele der schoolboeken en schoolzondagwandelingen.

De Tsenuiverwet in de Belgische Kamers
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2