Broadside ballads from the 18th until the 20th Century

Title

Broadside ballads from the 18th until the 20th Century

Description

Broadside ballads from the 18th until the 20th Century in the collection of Historische Drukkerij Turnhout

Items in the Broadside ballads from the 18th until the 20th Century Collection

j. B. Van de Velden en Zoon - Klugt-liedeken, Nieuw liedeken
Nieuw liedeken. Op den Lollepot Bakker het Manneken
Stemme: Volgt den zanger

Klugt-liedeken, Op het verschil van een houwelyk
Stemme: Van het bosse-kwartier

[unknown artist] - Liedeken van vuylen Arjan, 'K heb het meest om 't geld gedaen
Liedeken van vuylen Arjan, 'K heb het meest om 't geld gedaen
Stemme: Il voulez bien

Minne klagt van den getrouwen Minnaer
Stemme: Gaet leert z'in de vier winden tot Brugge

Den Verzonden Minnaer
Stemme: Van het jaer veerthiene

Joannes de Busschere - Stigtbaer Historie-lied, ter exempel van alle Mans en Vrouwen
Stigtbaer Historie-lied, ter exempel van alle Mans en Vrouwen
Stemme: Van de vier Gasten

Joseph Damme - LEEDWEZEN, van den Moordenaer en Gauwdief Hendik-Joseph Van Halwyn
LEEDWEZEN, van den Moordenaer en Gauwdief Hendik-Joseph Van Halwyn, geboren, in België, ter gemeente Ichteghem, woonachtig te Belle, in Frankrijk, tot de doodstraffe veroordeeld, door het Assysenhof van het Noordendepartement, den 16en Augst…

[unknown artist] - Korte beschryving over de Zegenprael op de Algiers behaelt door de Franschen in July 1830.
Korte beschryving over de Zegenprael op de Algiers behaelt door de Franschen in July 1830.
Stemme: femmes voulez vous éprouver

[unknown artist] -  Nieuw Liedeken: 'K Stelde my leftmal aen 't reyzen …
Nieuw Liedeken: 'K Stelde my lestmal aen 't reyzen …
Stemme: van de Musschen

Nieuw Liedeken: Elk een komt naer nieuws te vragen
Nieuwe Stemme

Lieven gebeurman ik moet u wat vraegen …
Stemme: van Carnaval

[unknown artist] -  Blyeyndig Historie-lied
Blyeyndig Historie-lied; tot exempel van alle ouders die de trouwe van hun kinders beletten, wat vreedheyd hier door voorgevallen is binnen Songe in den Linde van Ax, en geeindigt in Rouanen ten jaere 1790.
Stemme: Philis myn tweede Ziel

Garwig Jan - Treur-gezang
Treur-gezang, Op de Afbeelding van den Mensch-lievenden Heer den Hertog van Berry Colonel-Generael van de Jaegers te Peêrde, en de lanciers ligte Peêrden.
Stemme: Van den Zee-Vaerder

[unknown artist] - Gezang in berouw van een jonge dogter of de bekeerde zondaerersse
Gezang Op den gepasseerden Oorloge en dieren tyd om God te bedanken over de weldaeden aen ons gedaen.
Stemme: 'T zal schae voor veele koopliên zyn

Gezang in berouw van een jonge dogter of de bekeerde zondaerersse.
Stemme: ben…

Garwig Jan -
Geheel Vranckryk eerd Louis Den Achtienden
Vreugde gezang op den doorlugtigen Intrede binnen Parys van Louis XVIII
Stemme: van den Handel

Gezang over het nut van den vrede.
Stemme: Van Catbryntje.

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>